Trẻ

Những rủi ro của tuổi thiếu niên kéo dài

Những rủi ro của tuổi thiếu niên kéo dài

Có nhiều giai đoạn mà một người trải qua để đạt đến giai đoạn trưởng thành. Vì chúng là những đứa trẻ, trải qua thời thơ ấu, thời niên thiếu, tuổi trẻ và khi kết thúc trưởng thành, đây là những bước...

Ảnh hưởng của khí hậu đến kết quả thi

Ảnh hưởng của khí hậu đến kết quả thi

Phê duyệt một khám phụ thuộc phần lớn vào việc chuẩn bị chương trình nghị sự được yêu cầu trong đó. Tuy nhiên, bạn không thể phủ nhận ảnh hưởng của các yếu tố khác như phần còn lại trước đó, sự lo...