Vai trò của chú trong việc giáo dục trẻ em

Mặc dù cha mẹ là nhân vật quan trọng nhất trong giáo dục con cái của họBạn cũng không thể phủ nhận ảnh hưởng của những người thân khác trong quá trình này. Một con số rất rõ ràng trong ý nghĩa này là chú, có vai trò trong sự phát triển của cháu trai là cơ bản và khó khăn.

Một mặt, các chú không có thẩm quyền như cha mẹ của chúng, nhưng chúng cũng không thể trở thành bạn của cháu trai. Không thể là nguồn cấp cho tất cả các ý tưởng bất chợt nhỏ nhất vì nó thường được hiểu là con số của họ hàng này. Tuy nhiên, những người này có thể giúp đỡ rất nhiều trong việc phát triển cháu trai của họ.


Chức năng của chú

Unreg có thể là giải pháp hoàn hảo để chăm sóc những người nhỏ bé trong nhà. Cũng như ông bà, những người thân này là một lựa chọn tốt hơn để ở lại phụ trách con cái để giúp cha mẹ hòa giải.

Ngoài ra các chú cũng phải là một nhân vật có trách nhiệm đối mặt với cháu trai của mình. Mặc dù với linh hoạt hơn một chút rằng cha mẹ, những thành viên trong gia đình phải luôn luôn được thể hiện trước mặt cháu trai của mình như một người có trách nhiệm tuân theo các quy tắc đã được thiết lập. Không bao giờ mâu thuẫn với cha mẹ trước mặt con cái và đặt câu hỏi về cách giáo dục của chúng.

Hỗ trợ cảm xúc

Bằng cách không đại diện cho một người có thẩm quyền quyết liệt như cha mẹ, họ có thể khuyến khích trẻ nhỏ cởi mở với chúng dễ dàng hơn và Nói với họ vấn đề của bạn, lo lắng và cảm xúc. Một đồng minh tốt để cha mẹ có thể tìm hiểu thêm về con cái của họ.


Tuy nhiên, mặc dù một người chú có thể trở thành một người rất gần gũi với đứa trẻ, họ không bao giờ nên can thiệp vào sự giáo dục mà một người cha đã quyết định cho con trai mình. Bạn luôn có thể khuyên, nhưng không bao giờ bỏ qua các quy tắc rằng anh ấy đã quyết định ở nhà của mình. Không nên cho phép quá nhiều đối với các cháu trai và cấp cho chúng mọi thứ chúng yêu cầu vì thực tế đơn giản là "chàng trai tuyệt vời".

Damián Montero

Video: GIẢI PHÁP CHO TRẺ THIẾU TẬP TRUNG CHÚ Ý TRONG HỌC TẬP


Bài ViếT Thú Vị

Đây là những nội dung truyền hình mà trẻ em thích

Đây là những nội dung truyền hình mà trẻ em thích

Ở Tây Ban Nha có luật pháp về nội dung truyền hình chỉ ra độ tuổi tối thiểu để xem một số sản phẩm nhất định và thiết lập các khung thời gian khác nhau đi từ mức độ thấp hơn để bảo vệ tốt hơn tùy...

Làm việc căng thẳng: 7 chìa khóa để kiểm soát nó

Làm việc căng thẳng: 7 chìa khóa để kiểm soát nó

các công việc căng thẳng Nó xuất hiện khi các yêu cầu ngăn cản chúng ta khả năng làm việc và đối phó với chúng hoặc kiểm soát chúng, một thực tế mà 59% người Tây Ban Nha phải chịu đựng, theo số liệu...

Ngày của mẹ, tại sao chúng ta kỷ niệm ngày này?

Ngày của mẹ, tại sao chúng ta kỷ niệm ngày này?

Sự cống hiến của một người mẹ là một trong những người hy sinh nhất trên thế giới và không được trả tiền. Nó không cần thiết quả báo kinh tế, tình yêu của một đứa trẻ là đủ và xứng đáng với mỗi giờ...